Pazarlama ve Lansman Yönetimi

  • Alışveriş merkezinin yönetim esaslarına uygun organizasyon şemasının oluşturulması.
  • Alışveriş merkezi marka stratejisi, konsept, logo, kurumsal kimlik çalışmalarının ilgili ajanslarla koordine edilmesi.
  • Tanıtım ve pazarlamaya yönelik tüm çalışmaların koordine edilmesi.