Danışmanlık

  • Projenin lokasyon ve konsept kapsamında irdelenmesi.
  • Proje layoutlarının incelenmesi ve sektör ve marka mixi açısından önerilerin getirilmesi, ulusal ve uluslararası markaların standartlarını göz önünde bulundurarak, operasyonel anlamda işlevsel olabilmesi için mevcut mimari tasarımın gözden geçirilmesi.
  • Konsept, vizyon ve hedef kitlenin belirlenmesi.
  • Uygun alışveriş merkezi tipinin tespiti.
  • Mevcut proje var ise değişiklik önerilerinin hazırlanması veya yeni proje için ticari merkez tipine uygun brief oluşturulması.
  • Mimari ve inşai gruplarla görüş alışverişi yapılması; Kiralama faaliyetlerinin başlamasından önce, projede kiralama ve işletmesel açıdan gerekli olabilecek unsurlar ve değişikliklerin paylaşımı.
  • Elektrik, mekanik ve mimari disiplinlerle konsept-design ve alışveriş merkezi yönetimi arasında koordinasyonu düzenli sağlanması; Kiracıların alışveriş merkezindeki lokasyonlarına yerleşimini sağlamak ve tüm pilotaj hizmetlerinin verilmesi.