Alışveriş Merkezi Yönetimi

 • Genel yönetim
  • Genel ve departman bütçelerinin oluşturulması.
  • İşletme yönetmeliğinin uygulanması ve işletme yönerge veya talimatlarında öngörülecek değişikliklerin düzenlenmesi ve denetlenmesi.
  • Konularında uzman temizlik, güvenlik ve teknik alt yüklenicilerinin yönetilmesi, yönlendirilmesi ve denetimi.
 • Kiracı yönetimi.
 • Pazarlama ve reklam faaliyetleri yönetimi.
 • Finansal raporlama ve mali yönetim ve tahsilat hizmetleri.
 • Genel gider yönetimi.
 • Taşeron yönetimi.
 • Personel ve teknik bakım yönetimi.
 • Alışveriş merkezinin yönetim kadrosunun oluşturulması.
 • Reklam ve Halkla İlişkiler ajansları ile tüm çalışmaların koordinasyonun sağlanması.
 • Konularında uzman temizlik, güvenlik ve teknik alt yüklenicilerin belirlenmesi ve yatırımcının da onayını alarak sözleşmelerinin yatırımcının yasal temsilcileri ile koordine edilmesi.