Alışveriş Merkezi Kiralama

  • Kira ve diğer gelirler üzerinde projeksiyonlar yapılarak olası senaryoların sunulması, lokasyon, konsept ve diğer hedefler doğrultusunda birim kira rakamlarının ve esnekliklerinin belirlenmesi ve devam kira politikasının oluşturulması.
  • Ana kiracılar ile ilgili stratejinin oluşturulması ve ön görüşlerin alınması.
  • Proje tanıtım kitinin içeriğinin hazırlanması için brief oluşturulması ve projenin basına ve ilgililere tanıtılması için gerekli lansman ve PR çalışmalarını yürütmek.
  • Oluşturulan kiralama stratejisine ve takvimine uygun olarak kiralama planının yapılması.
  • Kira sözleşmesi ve setinin hazırlanması ve gözden geçirilmesi (kira sözleşmesi, işletme yönetmeliği, dekorasyon teknik şartnamesi vb).
  • Alışveriş merkezinin konumu, konsepti ve hedef kitlesine uygun sektör ve markaların belirlenmesi.
  • Sektörlerin birbirleriyle etkileşimi ve alışveriş merkezi mimari yapısına uygun olarak sektör yerleşimlerinin belirlenmesi.
  • Operasyon harcaması ve genel gider politikasının belirlenmesi ve sözleşmelere uygulanması.
  • Alışveriş merkezi genel konsepti ve hedef kitlesine uygun kiracılarla temasa geçilmesi, kiralama yapılması.
  • Yeniden kiralama ve konsept değişikliği.