Misyon

Bu vizyon kapsamında yatırımcılar, hissedarlar, perakendeciler, tüketiciler ve sektörel çözüm ortaklıkları ile birlikte perakende sektörünün çevremizde sağlıklı gelişimine ve bundan müşterilerimizin pozitif faydalanmalarına katkıda bulunmak.